Fint å kunne hjelpe Per Jæger med deres Isokalk produkt. De trengte å spraye et 5cm tykt lag med dette i fjerde etasje. Ikke noe problem med vår G4-pumpe!

PFT er vår maskinleverandør, og alle våre betongmaskiner kommer fra de. Maskinene gjør alt fra miksing av mørtel, fug og betong til påføring og grunnpuss, grovpuss og sluttpuss. Hos oss kan du leie og kjøpe disse maskinene og få opplæring, service, ekstradeler og reparasjon.