Murmester T Pettersen AS trengte å få betongen sin opp til femte etasje. Like greit å bare pumpe det opp med en Ritmo XL fra bakkenivå!

PFT er vår maskinleverandør, og alle våre betongmaskiner kommer fra de. Maskinene gjør alt fra miksing av mørtel, fug og betong til påføring og grunnpuss, grovpuss og sluttpuss. Hos oss kan du leie og kjøpe disse maskinene og få opplæring, service, ekstradeler og reparasjon.