Nordic Pump Systems er glad for å kunne hjelpe selveste PFT fra Tyskland med å teste en av de nye maskinene de jobber med! Teknologien vi jobber med i NPS blir altså stadig videreutviklet.

PFT er vår maskinleverandør, og alle våre betongmaskiner kommer fra de. Maskinene gjør alt fra miksing av mørtel, fug og betong til påføring og grunnpuss, grovpuss og sluttpuss. Hos oss kan du leie og kjøpe disse maskinene og få opplæring, service, ekstradeler og reparasjon.