Service – Konkurransekraft – Effektivisering

Nordic Pumpe Systemer AS vil være med på bygg – og anleggsbransjenes modernisering og effektiviseringsprosess.

Skape konkurransekraft til bedrifter som ønsker å satse og være enda mer konkurransedyktige.

Nordic Pumpe Systemer AS ligger sentralt plassert i forhold til de mest ekspansive områdene i Norge. Produktene våre leveres tilnærmet over hele Norge i løpet av maksimalt 2 dager.

NPS har forhandleravtale med det tyske selskapet PFT (www.pft.eu [1]) et selskap som arbeider internasjonalt. Og har produksjon av maskiner og teknologi knyttet til utstyret som er produktivitetsfremmende særlig med tanke på pumper og sprøyteutstyr for bransjer som har sterke håndverksmessige tradisjoner.

Selskapet har ca. 40 års erfaring og kompetanse i denne sammenheng.

NPS har egne lokaler med moderne verksted og utstilling av våre nye produkter i Notodden, bluesbyen.

Eierne av NPS har lang erfaring innen entreprenørvirksomhet og utleie av bygg – og anleggsutstyr og ser produkter knyttet til effektivisering av enkelte bransjer som viktig for ekspansjon og videreutvikling av bedriften.

Eiere av NPS er Telemark Bygg Utleie AS (TBU) 80% og Per Oscar Ternsten jr. 20%.

Våre produkter er kvalitet. Vår service er kvalitet.