Glad for å kunne hjelpe Cenco AS med Mapeis “ultratop” og vår G4 blandemaskin med støvfritt system og en 75 mters slange. Det fungerte så bra at de kjøpt hele systemet!