AOG Bygg brukte vår Swing M pumpe og 402L luftkompressor til å spraye Hey’Dis WaterSeal i grunnmuren på et hus. Glad vi kunne bidra med våre maskiner!

PFT er vår maskinleverandør, og alle våre betongmaskiner kommer fra de. Maskinene gjør alt fra miksing av mørtel, fug og betong til påføring og grunnpuss, grovpuss og sluttpuss. Hos oss kan du leie og kjøpe disse maskinene og få opplæring, service, ekstradeler og reparasjon.